otomotiv mühendisliği


Otomotiv sektörü birçok sektörü etkileyen, iş hacmi, istihdam ve ekonomiye katkı açısından katma değeri çok yüksek olan güçlü bir sektördür. Otomotiv Endüstrisi gelinen süreçte toplam Türkiye ihracatının beşte birini gerçekleştirmekte ve hızlı bir gelişim içindedir. Bu gelişmeyi sürdürmek, öngörülen hedeflere ulaşabilmek ve uluslararası alanda rekabet edebilmek için teknolojiye dayalı sürdürülebilir rekabet üstünlüğü kazanmak gerekmektedir.

Yeni gelişmeler ve planlar önümüzdeki yıllarda otomotiv sanayiinde yenilikçi, Otomotiv alanında kaliteli eğitim almış yeni mühendislere, araştırmacılara ve araştırma merkezlerine gereksinim olacağını ortaya koymaktadır. Bu nedenle, otomotiv alanında lider durumunda olan ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de uluslararası standartlarda araştırma altyapıları oluşturulması, araştırmacı insan gücünün yetiştirilmesi için lisans ve lisansüstü seviyede otomotiv konularına yönelik programların açılması, tasarım ve teknoloji üretme konusunda eğitilmiş, sektörde değişen ve gelişen gereksinimlere en iyi şekilde cevap verebilecek nitelikli iş gücünün ve araştırmacı mühendislerin sektöre kazandırılması gerekmektedir.

Çağdaş otomotiv mühendisliği taşıt mühendisliğinin bir parçasıdır, Makina Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Güvenlik Mühendisliği dallarının tasarımda ve üretimde ortak olarak çalışmasıyla yapılır. Motosikletler, otomobiller, otobüsler ve kamyonlar otomotiv mühendisliğinin ana uğraş alanlarıdır.

Otomotiv Mühendisleri arabaların ve kamyonların neredeyse bütün tasarım süreci boyunca çalışmada bulunurlar, küçük parçalardan üretimine kadar tüm işlem ile ilgilenir ve çalışırlar.

Otomotiv Mühendisliği Bölümlerinin amacı, Türk otomotiv endüstrisini daha ileriye götürecek otomotiv sektörünün gereksinimi olan nitelikli iş gücünün yetişmesine katkıda bulunmak, otomotiv alanında Ar-Ge çalışmalarının yapılmasına ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine destek olmaktır.

Genel olarak, otomotiv mühendisleri üç ana dala ayrılmıştır: ürün mühendisliği, ar-ge mühendisliği ve üretim mühendisliği.

Tasarım Mühendisi olarak ta ifade edilen Ürün Mühendisleri parça ve sistemleri tek tek tasarlar ve test ederler, bütün yeterlilikleri sağlayıp sağlamadıklarına Eğer tasarım testi geçerse Ar-Ge’de yerini alır. Ar-ge Mühendisleri tasarlanan parçaları daha verimli daha kullanışlı hale getirirler. Bu mühendisler tasarım mühendisinden örnek olarak istediği yay sıkışma oranını söyleyerek arabanın istenen yol karakteristiğini sağlamasını denetler. Üretim Mühendisi aracın nasıl ve hangi sırayla üretileceğini tasarlar. Servis Mühendisleri servis bölümünde tamir aşamasında servis görevlilerine rehberlik eder böylece yapılan tamirin doğru yapıldığını kontrol eder ve onaylar. 

  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Kataloğu
  • Üniversite Sanayi Koordinasyon Birimi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik